Dostupnost u cijeloj BiH.

Digitalna televizija predstavlja modernu tehnologiju prijenosa televizijskog signala koja koristi digitalnu tehnologiju, umjesto tradicionalne analogne tehnologije. Digitalna televizija omogućava  bolju kvalitetu slike i zvuka, a također i veći broj kanala u poređenju s analognom televizijom.

Gdje je dostupna Digitalna TV?

U Bosni i Hercegovini, digitalna televizija je postala sveprisutna i dostupna u cijeloj zemlji. Ova tehnologija omogućava gledateljima da uživaju u kristalnoj kvaliteti slike i zvuka bez smetnji i ometanja koje su bile prisutne u analognoj televiziji.

Dostupnost digitalne televizije u cijeloj BiH omogućena je razvojem digitalne mreže za prijenos signala koja pokriva čitavu zemlju. Ova mreža se sastoji od više predajnika i odašiljača koji emitiraju digitalni signal u svim dijelovima zemlje. Time je omogućeno da svi građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na to gdje se nalaze, mogu pristupiti digitalnoj televiziji.

digitalna tv

Tu za vas 24/7.

Digitalna Televizija je brend vlasništvo IL Solutions doo Tuzla - ovlašteni posrednik za prodaju usluga kompanije M:TEL
Sjedište: Mehmedalije Maka Dizdara B6/3 Tuzla
ID: 4210385470001

digitalna tv